Plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is VERPLICHT bij start en beeindiging van de huurovereenkomst.

Een plaatsbeschrijving kan ook aangewezen zijn in volgende gevallen:

PLAATSBESCHRIJVING BIJ VERHURING (verplicht)

De plaatsbeschrijving is een geschreven en gedetailleerde beschrijving van de toestand waarin het gehuurde goed zich bevindt.
De plaatsbeschrijving bij aanvang huur beschrijft de toestand van de plafond, muur- en vloerbekledingen, van het sanitair en de verwarmingstoestellen, ramen en deuren, enz. … en dit in alle lokalen van het gebouw.
De plaatsbeschrijving bij einde huur omhelst de teruggave van de gehuurde goederen aan de verhuurder door de overhandiging van de sleutels en de raming van de eventuele huurschade ten laste van de uittredende huurder.
Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank.
Sinds 18 mei 2007 is de nieuwe huurwetgeving van kracht en is een omstandige plaatsbeschrijving bij huurovereenkomst verplicht.
Deze plaatsbeschrijving dient toegevoegd te worden, als bijlage, bij registratie van het huurcontract.
De plaatsbeschrijving bij aanvang huur moet worden opgemaakt binnen de 15 dagen voor een huurperiode van minder dan één jaar, binnen de maand voor een huurperiode meer dan één jaar.
De plaatsbeschrijving bij einde huur moet worden opgemaakt tussen de datum dat de huurder zijn meubelen verwijderd en de einddatum van de huurovereenkomst, waarbij de huurder het recht heeft om de gehuurde lokalen te betrekken tot de allerlaatste dag.

HOE VERLOOPT EEN PLAATSBESCHRIJVING BIJ EEN  HUUROVEREENKOMST ?