EPC

EPC BIJ VERKOOP EN VERHUUR

alt
Het ENERGIE PRESTATIE CERTIFICAAT is verplicht sinds 1 november 2008 voor de verkoop, en sinds 1 januari 2009 voor de verhuur van woningen en appartementen. Het is de eigenaar die er dient voor te zorgen dat het  EPC aanwezig is alvorens de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het EPC is een officieel document waarop het KENGETAL  de koper of huurder informeert over de mate van energetische kwaliteit van het gebouw, en het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik weergeeft.Dit Kengetal duidt niet het werkelijke energieverbruik van de woning aan (omdat dit sterk afhankelijk is van de leefgewoontes van de bewoners), maar een waarde waarmee kan vergeleken worden met andere woningen.


Hoe lager het kengetal, hoe beter de woning of het appartement scoort. Het is belangrijk dat de bekomen waarde correct en gunstig is, omdat de verkoop-of huurwaarde hiervan sterk afhankelijk is.


De woning wordt uitgetekend om oppervlaktes en beschermde volumes te bepalen. 

Copyright © 2011 estatesupport.be. Alle rechten voorbehouden.