Keuring van de elektrische installatie

Vanaf 1 juli 2008 is het verplicht om bij de verkoop van een woning, een keuringsattest van de elektrische installatie te kunnen voorleggen. Dit attest moet reeds aanwezig zijn bij het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst of compromis. Ook wanneer een attest aanwezig is, maar ouder is dan 25 jaar moet een nieuwe keuring worden uitgevoerd. Het is de verkoper van de woning die de keuring moet aanvragen en de kosten hiervan draagt. Bij een negatief verslag kan de verkoop toch doorgaan, maar moet de koper binnen de 18 maanden de installatie in orde brengen en een herkeuring aanvragen.

Volgende zaken komen aan bod tijdens de inspectie:

Uitvoeren van de opgelegde metingen volgens het AREI (art 276bis): aardspreidingsweerstand, isolatiemeting, continuïteit van de installatie en werking van de verliesstroomschakelaars.
Visuele controle volgens het AREI: rondgang in de woning om de installatie te toetsen aan het AREI voor onder andere nazicht beschermingsvolumes, stopcontacten, aarding van de toestellen, aard van de gebruikte leidingen en hun bijhorende secties, …
Als het ééndraadsschema en het situatieschema niet voorhanden zijn wordt een summiere schets opgesteld tijdens de keuring.


       Voorbeeld van ééndraadsschema                                                         Voorbeeld van situatieschema

alt

 

alt

 


 

Copyright © 2011 estatesupport.be. Alle rechten voorbehouden.