Stookolietankkeuring


alt

Bij de verkoop van een woning die verwarmd wordt met stookolie ,dient aan de koper een conformiteitsattest bezorgd te worden waaruit blijkt dat de woning over een gekeurde tank beschikt. De verkoper of eigenaar draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. De tank moet voorzien zijn van een groene dop of kenplaat. Deze vermeldt het erkenningsnummer van de keurder en de datum van de keuring. Hierdoor bent u in orde met de milieuwetgeving.

Bestaande bovengrondse reservoirs < 5000 liter moesten reeds aan een eerste keuring onderworpen zijn voor 1/08/2003, ondergrondse tanks voor 1/08/2002. Voor een bovengrondse tank voor particulier gebruik,kleiner dan 5000 liter is geen periodieke controle vereist. Voor een bestaande ondergrondse tank voor particulier gebruik , kleiner dan 5000 liter, geld een periodieke controle van 5 jaar.Indien het conformiteitsattest ontbreekt bij de verkoop ,dient een nieuwe keuring te worden uitgevoerd.

 
 
 
 

Copyright © 2011 estatesupport.be. Alle rechten voorbehouden.